Den Prestationsglada gruppen

Beteendevetenskapliga studier av vad det är som egentligen skiljer högpresterare från medelmåttor – på både individ- och gruppnivå – har identifierat några särskiljande faktorer som vi har tagit fasta på i utarbetandet av Lagarbetarskapsmetoden. Lagarbetarskap hjälper individer, team och hela organisationer att bli bättre på att:

  • Hitta motivation och engagemang i vardagen
  • Identifiera de rätta prioriteringarna på kort och lång sikt
  • Fokusera på det viktigaste och välja bort allt ovidkommande
  • Utveckla kompetenser och färdigheter på ett sätt som går i linje med de kritiska strategierna och affärs-/verksamhetsmålen, införa en lärande utvecklingskultur
  • Anta utmaningar, ta sig ur komfortzonen, göra det rätta även om det är obekvämt och obehagligt
  • Upprätthålla en hög energinivå
  • Skapa Prestationsglädje i gruppen

Engagemang, effektivitet och god gemenskap är förutsättningarna för äkta arbetsglädje. Chefer som är bra på att skapa dessa förutsättningar kännetecknas av förmågan att positivt förstärka värdeskapande prestationer och att kraftfullt korrigera oönskade beteenden. Det är alltså tuffa, tydliga och rakt kommunicerande chefer som skapar bäst psykosocial arbetsmiljö. Därför ingår det i Lagarbetarskap att träna chefer i dessa ledarskapsfärdigheter. På köpet avlastas chefen genom att gruppen blir mer självmotiverande.

Mys-pys-chefen som pratar för mycket om trivsel, och låter alla möjliga osunda hänsynstaganden komma före värdeskapandet, implementerar i själva verket en dålig psykosocial arbetsmiljö med negativ stress på grund av otydlighet om vad som egentligen gäller. Som chef bör man i stället vara tydlig med vad som är verkligt värdeskapande, och öka prestationsglädjen!

TOP