Referenser

Ingvar Kamprad

"Jag har det största förtroende för Clas Malmström. Han har visat prov på en fantastisk förmåga att kombinera god kompetens med helhjärtat engagemang i den enskilde chefens eller medarbetarens situation, samtidigt som han ser till den långsiktiga nyttan för arbetsgivaren-företaget, i detta fall våra företag IKEA och IKANO"

Anders Jonsson, VD/Koncernchef Tekniska Verken i Linköping AB

"Kombinationen av gedigen praktisk skicklighet och djup psykologisk kompetens gör Lagarbetarskapsteamet till ett unikt konsultföretag. Tillsammans med Lagarbetarskap har Tekniska Verken genomfört projekt för att utveckla medarbetarskapet. Resultatet har blivit mycket gott. Projekten har fungerat mycket bra och har definitivt bidragit till mer engagerade och positiva medarbetare som i sin tur bidragit till ökad produktivitet och arbetsglädje."

Björn Bernsfelt, VD Micor

"Vi anlitade Lagarbetarskap för att ta ett helhetsgrepp på den kulturförändring som krävs för att bibehålla konkurrenskraften i företaget. Resultatet blev en Överenskommelse som alla medarbetare tog fram tillsammans, under ledning av Peter Bengtsson. Denna undertecknades av medarbetarna och är numera en viktig ledstjärna i vårt dagliga arbete. Den stora vinsten med detta är att alla har varit med och format vår framtid och åtagit sig att följa de riktlinjer vi själva tagit fram. Vi har dessutom själva bestämt hur bra vi vill bli, och hur bra vi vill ha det på jobbet."

Kristin Hedlund, regionchef , Schenker

"Det är inte ofta jag blir imponerad nuförtiden... Förra månaden blev jag det TVÅ gånger..! TACK för två FANTASTISKA föreläsningar! Först vid vår HR-dag och sedan - ännu bättre! - för min ledningsgrupp. Vi har fått med oss oerhört mycket att använda oss av i arbetet och i livet. Vi längtar redan efter fortsättningen!"

Mikael Hansevi, VD Driftum AB

"Driftum har arbetat med utvecklingsprogrammet Lagarbetarskap för hela personalen (125 medarbetare). Under vägledning av Lagarbetarskaps konsultteam, lett av Peter och Clas, diskuterade vi vår långsiktiga ambition för företaget, vilken ambition vi ville ha i våra resultat och hur vi skulle förhålla oss till varandra och våra kunder.

Arbetet resulterade i gemensamma överenskommelser som nu är hela organisationens vägledning i det dagliga arbetet.

Vi är glada att vi genomförde detta Lagarbetarskaps-projekt. Spelregler och våra interna förhållningssätt är tydligare idag och det har stärkt våra kundrelationer."

Andra företag som vi arbetat med

StoraEnso, SKF, BillerudKorsnäs, Göteborgs Kex, Volvo, SCA, Arla, Deloitte, EY (tidigare Ernst&Young), Ericsson, Regeringskansliet, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Praktikertjänst, Försvarsmakten/Högkvarteret

Andra uttalande från kunder

"Lagarbetarskap, en väldigt kostnadseffektiv metod för att få alla med på båten"

Arbetsledare i bilindustrin

"Våra möten gav direkt effekt i vardagen"

Avdelningschef i pappersindustrin

"Det var utmanande att från början få frågan ”hur bra vill ni bli?”. Normalt ställer man inte den frågan, men den gjorde susen. Den öppnade för mycket friska och givande diskussioner"

Avdelningschef säljorganisation

"Som chef upplever jag att jag har avlastats mycket av mitt operativa arbete när medarbetarna tar större ansvar. Det ansvar som de själva beskrivit i Överenskommelsen"

Avdelningschef detaljhandel.

"Jag undrar vem det var som levde mitt liv förut. Nu har jag av Clas och hans team fått lära mig att sitta i förarsätet själv och vara den människa jag vill vara både som chef och som familjefar. På sätt och vis kan man väl uttrycka det som att ni har räddat mitt liv för jag var illa ute innan ni kom in… Mina medarbetare tackar också för det!"

önskar vara anonym, enhetschef inom Region Skåne
TOP