Äkta arbetsglädje är mycket mer än att ”trivas” på jobbet!

Psykosocial arbetsmiljö i nytt ljus

Lagarbetarskap utgår från forskning som delvis motsäger det psykosociala arbetsmiljöbudskap som dominerat i Sverige de senaste 15-20 åren och som fortfarande matar oss med det felaktiga påståendet att motivation och produktivitet ökar om personalen har kul, trivs och slipper stress. Det budskapet må låta tilltalande men är i själva verket en förvanskad tolkning av vad stressforskning och arbetsmiljöforskning har visat. För att inte tala om vad sunt förnuft och beprövad erfarenhet säger. Nämligen att det förhåller sig tvärtom. Det vill säga, inte att man ska ha tråkigt och vantrivas så klart, utan att värdeskapandet måste fungera innan det är meningsfullt att prata om energi, god stämning, hälsa, arbetsglädje. Arbetsglädje är inte att ha det lugnt och skönt och slippa stress. Äkta arbetsglädje är inte heller att ha kul. Det finns ett avsevärt större djup i det fenomen vi är ute efter. Innerst inne vill alla människor ha något angeläget att sträva efter och kämpa för. En av grundbultarna i Lagarbetarskap är därför att ge mening åt engagemanget och skapa värdegemenskap långt utöver det man vanligen ser på arbetsplatser. Ett av de viktigaste verktygen i Lagarbetarskap är Överenskommelsen där alla i gruppen åtar sig att göra sitt bästa för att nå de mål som gruppen har satt upp, såsom stolthet över ett riktigt bra jobb och en god stämning.

Låt oss lära er mer om ”Systematiskt arbetsglädjearbete” som sätter turbo på hela verksamheten.

Läs mer...

TOP