En organisation som står inför tuffa utmaningar som kräver genomgripande förändringar

En organisation som står inför tuffa utmaningar som kräver genomgripande förändringar

… kan behöva extern hjälp för att avlasta, bistå och coacha de operativa cheferna så att dessa blir riktigt effektiva och fokuserade på rätt egna insatser i det intensiva förändringsarbetet.

Nu tänker Du säkert, om Du är en erfaren chef, att ”Ja, ja, vi har anlitat många konsulter och prövat många olika metoder för att genomföra förändringar, men ännu har vi inte hittat en som håller i verkligheten och ger bestående, genomgripande och långsiktiga effekter.” Det har vi också erfarenhet av i våra tidigare egna verksamheter, och det är delvis just den frustrationen som fick oss att utveckla Lagarbetarskaps-metoden.

Lagarbetarskap tar begreppet Change Management till nya höjder.

Det krävs en väl genomtänkt process för att åstadkomma verkliga och bestående förändringar. För att fungera måste den kännas meningsfull och angelägen för alla berörda. I Lagarbetarskap använder vi en metod som kallas ”reciprok implementering” som i korthet går ut på att medarbetarna i stor utsträckning själva får identifiera behovet och genomföra erforderliga förändringar i dialog med cheferna. Detta kan ske genom att vi använder oss av ett pedagogiskt upplägg som förankrar behovet av förändringen på alla nivåer av organisationen och gör hela personalen helhjärtat engagerad och involverad i processen. En människa som får mål, mening och riktning som en ”order” från ledningen tar inte fullt ansvar för dessa. ”Reciprok implementering” å andra sidan gör att medarbetarna själva kommer att äga förändringarna och ta ansvar för att de leder till bestående förbättringar.

Bakgrunden till metoden ”reciprok implementering” beskrivs i kapitel 2, 7 och 8 i boken Lagarbetarskap – konsten att skapa entusiastiska arbetsplatser. Praktiska tillämpningar beskrivs på flera ställen i boken i samband med genomgång av de olika momenten i Lagarbetarskapsprocessen.

Läs mer...

TOP