En lågpresterande organisation med ineffektiv och icke tillräckligt affärsmässig företagskultur...

…behöver utveckla medarbetarskapet till att kännetecknas av engagemang, kundfokus, effektivitet och prestationsglädje. En etapp i den processen är att skärpa till ledarskapet så att det blir mer konsekvenskompetent, dvs bättre på att uppmuntra och belöna äkta värdeskapande och att modigt korrigera anställda som beter sig ineffektivt, oengagerat eller inkompetent.

För att få till en sådan förändring räcker det inte att skicka cheferna på ännu en traditionell utbildning i ledarskap. Ledarskapet kanske till och med är en del av problemet, och utbildningar ändrar inte på en etablerad beteendenorm. Nej, här krävs betydligt mer direkta åtgärder för att ändra både chefers och medarbetares invanda beteendemönster.

Är ni inte tillräckligt kundfokuserade? Inte tillräckligt innovativa? Inte tillräckligt förändringsbenägna? Presterar vissa delar av er organisation undermåligt?

- Då kanske det beror på att ni belönar fel beteenden? Kom ihåg att i långa loppet gör människor det de blir belönade för. Faktum är att felfokusering på icke värdeskapande beteenden ofta beror på att dessa medarbetare omedvetet upplever det som en sorts belöning att få ägna sig åt sitt, få vara i fred, slippa ta tag i obehagliga uppgifter, etc.

Om chefer och medarbetare tränas i att uppmärksamma varandra för verkligt värdeskapande beteenden och belönas för att göra det rätta även om det är obekvämt, kommer resultaten snabbt. Allt som en organisation åstadkommer har sitt ursprung i enskilda personers beteenden. Företagets resultat är summan av alla beteenden som utförs - och inte utförs - på arbetsplatsen.

Lagarbetarskap bygger just på att utmana hela organisationen, både chefer och medarbetare, arbetslag för arbetslag, individ för individ, till att kritiskt titta på vad man gör och hur man gör det. Lagarbetarskap bygger på en metodik som utmanar på ett konstruktivt och uppmuntrande sätt så att en ny, värdebaserad kultur växer fram och tar över.

Chefer måste då lära sig leda mer genom beteendepåverkan och prestationsstyrning. Att enbart bearbeta organisationen med nya mål och offensiva strategier leder ingen vart. Om kulturen är emot, har strategiearbetet inte en chans! Lagarbetarskap har tagit fasta på denna sanning, och hjälper kundföretag att implementera omvälvande förändringar på ett effektivt sätt genom att införa beteendestyrande medel som leder till att företagskulturen genomgår en bestående förändring och vars nya kännetecken är engagemang, effektivitet och entusiasm. Bakgrunden till detta arbetssätt, och belysning av hur det går till att förändra en företagskultur och utveckla medarbetarskapet, beskrivs i boken Lagarbetarskap – konsten att skapa entusiastiska arbetsplatser (kapitel 1, 2, 8, 9, 12 och 13).

Läs mer...

TOP