Nya tider – nya roller för chefen

Lagskapare – den nya chefen

I en alltmer komplex affärsvärld krävs nya beteendenormer och nya rollbeskrivningar. Chefen behöver arbeta mer som coach och skapare av laget och medarbetaren behöver avlasta chefen till en större del.

Forskning har visat att långsiktigt framgångsrika företag/organisationer har lyckats införa ett ledarskap som fokuserar på medarbetarskapet och leder genom beteendestyrning. Lagarbetarskap låter chefer träna på att:

  • bryta ned mål och visioner till värdeskapande beteende
  • förstärka värdeskapande beteenden och att korrigera oönskade beteenden
  • utveckla medarbetarskapet och etablera en gruppkultur som fokuserar på värdeskapandet
  • öka tydligheten och meningen i det vardagliga arbetet genom att börja jobba överenskommelsebaserat
  • göra uppföljningar och ge feedback på nya och effektiva sätt som verkligen påverkar gruppens prestationer
TOP