Styrande principer

I vårt arbete styrs vi av några principer. Den första är att alla behöver vara överens om mening och riktning med verksamheten. Vi säkerställer detta genom ett unikt Fokuseringssystem. En annan viktig princip är att det är viktigt att alla vet när de gjort ett bra jobb. Detta hjälper vi våra kunder med genom vårt Uppföljningssystem.

Beteendestyrning – inte morot och piska

En annan viktig princip är att arbeta med beteendestyrning som ledarskapsmodell. I dagens komplexa affärsmiljö fungerar inte morot och piska. Att däremot definiera, och leva, ett antal affärskritiska beteenden gör stor skillnad. Vi kallar denne nye ledare för Lagskapare.

Att arbeta med ett nytt medarbetarskap är en viktig princip för oss. Vi kallar denne nya medarbetare för Medledare. Genom att ge medarbetarna förutsättningar att ta fullt ansvar för sitt arbete, för stämningen i gruppen, för den prestation som gruppen är satt att göra åstadkommer vi en medarbetare som avlastar chefen. Gruppen blir mer självmotiverande. Medarbetarna får chansen att utveckla sin fulla potential, att ta ansvar för sin egen utveckling.

En annan viktig princip är att chef och grupp utvecklas i samklang. Att låta chefen gå på ledarskapsutbildning och medarbetarna på en medarbetarskapsutbildning var för sig tror vi inte på. Vi tror att den absolut största effekten får du om alla utvecklas i samklang, samtidigt och med gemensamt engagemang.

Öka möjligheterna

Men den kanske allra viktigaste principen är att vi tror att de flesta människor kan ges större möjligheter i dagens företag. Med vårt koncept bidrar vi till att ge alla människor chansen att nå sin fulla potential och göra arbetet riktigt meningsfullt, till ett lyft i livet.

- Så, om du vill rusta dig själv och din grupp för att skapa en ännu bättre arbetsplats får du gärna ta kontakt med oss för att diskutera om och hur vi kan samarbeta för att öka prestationsglädjen även hos er.

TOP