Värderingsgrund

Vi tycker att fler människor borde ha ett riktigt bra liv på jobbet. För oss som har ett jobb är det trots allt en stor del av våra liv som vi ägnar åt det. I många fall träffar vi våra kollegor mer än vad vi träffar familj och vänner. Av denna anledning tar Lagarbetarskap som utgångspunkt att hjälpa till att skapa Prestationsglädje på jobbet. Med detta menar vi en utökad arbetsglädje som innefattar tydliga mål, krävande utmaningar, stolthet över goda resultat, god sammanhållning i gruppen och en spirande entusiasm för jobbet.

Vi tror på beteendestyrning som ledarskapsmodell. Tiden när morot och piska fungerade är över, affärsvärlden innehåller inte speciellt många arbetsuppgifter som är så enkla att morot och piska fungerar. Modern forskning visar med all önskvärd tydlighet att i komplexa sammanhang behövs en fokusering på människors beteende. Vi kallar denna ledarskapsmodell för Lagskapare.

Vi tror också på att arbetet måste göras tillsammans. Chef OCH medarbetare måste jobba mer tillsammans. Därför arbetar vi enligt en reciprok modell som tidigt i processen involverar alla i målsättning, affärskritiska beteenden och åtagande. Allt detta manifesteras i en skriftlig Överenskommelse.

Vi tror på ett värdebaserat medarbetarskap, vi kallar det för Medledare. I komplexa sammanhang fungerar inte detaljstyrning och därför är det extra viktigt att alla är överens om vilka värderingar som är de viktiga. När detta är fallet tar medarbetare och chefer mer ansvar, tar de rätta besluten snabbare och alla känner mening och riktning i sitt arbetsliv.

Prestationsglädje

Arbetsglädje är så mycket mer än att ha kul på jobbet. Vi tycker att det är dags att ta diskussionen ett steg djupare. Vi tycker att äkta arbetsglädje först kan uppkomma då man gjort sitt jobb, när man har nått sina mål. Först när man känner stolthet över uppnådda resultat kan man känna äkta arbetsglädje. Vi har valt att kalla detta för Prestationsglädje.

Vi tror alltså på att livet blir bättre, även på jobbet, om man har tydliga riktlinjer, om man jobbar tillsammans och att man får reda på när man gör ett bra jobb.

TOP