Medledare – den nya medarbetaren

Medledare – den nya medarbetaren

Ett medvetandegjort och högt utvecklat medarbetarskap är signumet på en stark och framgångsdrivande företagskultur. Det är därför Lagarbetarskap är en investering som snabbt ger mångdubbel utdelning, inte bara i ökad entusiasm utan också i termer av affärsmässiga resultat.

Strategier och mål har nämligen inte en chans om kulturen är emot! Så om du vill åstadkomma verklig och varaktig förändring ska du fokusera på att komma överens med dina underlydande chefer och medarbetare att ni framöver ska fokusera på värdeskapande aktiviteter, och hur det går till i praktiken.

Det utvecklade medarbetarskapet

Ett utvecklat medarbetarskap är en förutsättning för att en organisation ska nå sin fulla prestationspotential. Inom forskningen som studerar medarbetarskapet har man konstruerat skalor för att åskådliggöra olika utvecklingsnivåer bland medarbetarna. Internationellt används allt från 4-gradiga till 10-gradiga skalor. Inom Lagarbetarskap har vi fastnat för en 7-gradig skala, som vi kallar ”Entusiasm-skalan”.

Avsätt en liten stund för att skatta vilken nivå av engagemang och entusiasm inför arbetet var och en av dina medarbetare befinner sig på. Förvisso blir detta bara en subjektiv skattning, men om du känner ditt manskap kommer utfallet ändå att tydliggöra din egen uppfattning om vilken nivå ert medarbetarskap ligger på.

Hamnar genomsnittet på +2 eller lägre, behöver ni en uppryckning. För att se förklaringar ta fram text genom att klicka på respektive pil till höger.

Entusiasm-skalan

Engagerad + gör andra bättre ! Inser att arbetet är en viktig del av livet och har därför bestämt sig för att göra det till ett lyft i livet. Är en ständig källa till energi i gruppen, lever verkligen företagets värderingar och bidrar aktivt till att gruppen ska uppnå sina mål.

 • Tar med sig både hjärnan och hjärtat till jobbet.
 • Bryr sig, tar ansvar och försöker göra sitt bästa för att bidra till värdeskapandet.
 • Delar värderingar med organisationen.

 • Tar med sig hjärnan till jobbet, försöker göra ett bra jobb.
 • Svårt för att motivera sig själv till extraordinära insatser, beroende av
 • andras initiativ och drivkraft för att få fram ”det där lilla extra”.

… men måttligt engagerad.

 • Gör en godkänd arbetsinsats men sällan något extra.
 • Drivkraft: slippa kritik och obehag, nöjd med att ”trivas” på jobbet.
 • Tycker fredag eftermiddag är bästa stunden på arbetsveckan. Är sällan frivilligt kvar efter fem…

 • Gör minsta möjliga.
 • Drivkraft: få sin lön, helst utan att behöva anstränga sig
 • Passivt destruktiv, är inte ute efter att förstöra för andra, men inverkar ibland negativt på resten av arbetslaget genom sin oengagerade attityd.

 • Lever nätt och jämt upp till miniminivån, ser till att inte dra på sig formella varningar
 • Aktivt destruktiv attityd, oftast negativ gentemot chefen men kan även bete sig gnälligt och stämningsdödande gentemot arbetskamraterna.
 • Om inte tillgänglig för förbättringsargument, måste vederbörande neutraliseras för de andras skull

 • Sköter inte sitt arbete
 • Negativ och destruktiv attityd
 • Vill inte vara kvar, men inte säkert att vederbörande säger upp sig frivilligt, kan kräva en aktiv avvecklingsinsats

TOP