Stresståliga och entusiastiska medarbetare

Någon som vill ha entusiastiska, engagerade, prestationsfokuserade och stresståliga medarbetare…?

Lagarbetarskap är en vetenskapligt förankrad metod som ger struktur- och kulturförbättringar och därmed lägger grunden för en uthållig hög prestationsförmåga i dina arbetsgrupper.

Lagarbetarskap fokuserar på prestationsglädje, en utökning av begreppet arbetsglädje. Enligt vår mening är ökad arbetsglädje en följd av ökad prestationsglädje. Denna prestationsglädje åstadkoms genom en ökad tydlighet vilket manifesteras genom en överenskommelse som alla skriver under. För att säkerställa varaktig förändring och uthålligt hög prestation införs ett unikt uppföljningssystem.

Lagarbetarskap är vetenskapligt förankrad, men en mycket konkret och praktisk metod för att utveckla medarbetarskapet. Införandet görs enligt den reciproka modellen, alla gör konkreta personliga åtagande om att tillsammans lyckas på jobbet. På det sättet skapas en unik sammanhållning och gruppen får en högre energinivå.

Lagarbetarskap – ett sätt att lyckas tillsammans på jobbet!

TOP