Att leva ett nyfiket liv, artikel 2

by / fredag, 17 oktober 2014 / Published in Lärande, Prestationsglädje

De som är ”ute efter något” i livet har ett bättre liv, och lever dessutom längre. De som är nyfikna och villiga att lära sig nytt är mer intressanta människor. Denna artikelserie i fyra delar ska visa på ETT sätt att skaffa sig ett lärande och nyfiket liv. I denna andra artikel beskrivs hur du skaffar rätt mental inställning.

Vad vi vet om bra arbetsplatser

Bra arbetsplatser erbjuder en miljö som:

 • Tillhandahåller bra återkoppling som gör att alla ofta kan känna sig stolta över sina prestationer.
 • Erbjuder samhörighet och kamratskap i grupperna.

Annan forskning (Wisegroup) konstaterar att:

 • Av de som trivs på jobbet är 8 av 10 lyckliga eller mycket lyckliga. (vem sade att jobbet bara är en födkrok!?).
 • Att ha ”kul på jobbet” betyder att utvecklas, ha omväxling och att kunna påverka.

Att leva ett lärande och nyfiket liv är viktigt för hela din livssituation. Ett nyfiket liv gör dig dessutom mer intressant som människa och gör att fler lyssnar på dig. På det sättet kan du också påverka mer. En viktig aspekt i sammanhanget är att du vet exakt vad du vill förbättra och att du får återkoppling ofta på dina framsteg. Se till att skapa många feedback-loopar!

De som trivs på jobbet är de lyckligaste

Rätt Mental Inställning

Den som är ute efter något lever ett bättre, och längre, liv, säger forskningen. Att proaktivt vilja lite mer i livet är bra för dig, och för andra som du umgås med. Om du känner att du vill något mer med livet så kan du fundera över att använda denna enkla 4-stegs-metod som gäller för all förändring och utveckling:

 1. Skaffa dig Rätt Mental Inställning (RMI).
 2. Skaffa dig en taktik, HUR tänker du gå tillväga?
 3. Se till att du har tillräcklig kunskap för att kunna genomföra förändringen.
 4. Använd verktyg som hjälper dig, men inte är alltför komplicerade.

 

Stegen 2-4 kommer att beskrivas i kommande artiklar.

Hur få rätt mental inställning?

För att säkerställa att man verkligen vill göra förändringen (exempelvis att vara nyfiken på något nytt) kan det vara bra att ställa sig några frågor i förväg:

 • Vilket är alternativet till att öka nyfikenheten och lärandet i livet?
 • Vet du exakt vad du vill lära dig mer om? Vad du är nyfiken på?
 • Vill du verkligen? Menar du allvar?
 • Är ”vinsterna” större än ansträngningen?
 • Har du definierat vilka mål som ska gälla?
 • Vet du hur du, och andra, ska ge dig återkoppling på vad du uppnår?
 • Har du skaffat hjälp som supportar, någon som kan stötta dig?
 • Har du funderat över hur detta kan göra dig mer produktiv, intressant och därmed ge dig möjlighet att påverka mer?

 

Om svaren på dessa frågor är Ja har du rätt mental inställning för att komma igång. Nästa steg är sedan att fundera över taktiken. Mer om det i nästa artikel.

En kort kommentar angående målen är att du bör välja den ”måltyp” som passar dig bäst. Är du den riskvillige typen kanske du ska sätta prestationsmål, alltså mål som beskriver vad du ska uppnå. Tycker du att denna typ av mål är alltför prövande och alltför stressande kan du välja skicklighetsmål, mål som beskriver steg för steg vad du vill behärska.

Andra frågor du kan ställa dig för att skaffa RMI:

 • På en skala 1-7, hur gärna vill du göra detta?
 • Vad händer om du inte orkar hela vägen?
 • Vad är första steget? När tänker du göra det?

 

Hållbar utveckling

Att utveckla dig själv för att behålla livsgnistan och konkurrenskraften är naturligtvis viktigt. Men det får ju inte ske på bekostnad av ditt välmående. Därför är det viktigt att du väljer en metod som bygger nyfikenhet och stöttar dina ansträngningar varje dag. ETT sätt att göra detta är att välja ett målmedvetet lärande där målen är klara men framförallt att du får återkoppling på dina ansträngningar ofta. Då får du Prestationsglädje. Öka din egen prestationskapacitet och konkurrensförmåga samtidigt som du mår riktigt bra.

För att underhålla sin nyfikenhet är det självklart viktigt att veta vad som ska undersökas och läras. När du vet det har du bara en fråga kvar att besvara:

 • Menar du allvar? På riktigt?
TOP