Inte alltid lätt att känna av andras stress

by / tisdag, 17 juni 2014 / Published in Entusiasm, Positiv stress, Prestationsglädje, Psykosocial arbetsmiljö

Det krävs att man känner en annan person väl, för att kunna avläsa kvaliteten i dennes stressreaktioner i olika situationer. En jäktad person kan för omgivningen te sig onödigt uppstressad, irritabel och ohövlig, men det är ibland en förhastad slutsats.

Att vara upphetsad, ha bråttom, fokusera på uppgiften, bortse från allt annat (till exempel att vara ouppmärksam på andra) innebär inte nödvändigtvis att man befinner sig i ett negativt stresstillstånd. Det är i slutändan endast den jäktande personen själv som kan avgöra om han har befinner sig i ett ändamålsenligt stresstillstånd eller om det är onödigt och kontraproduktivt.

Ett allmängiltigt facit för vilka beteendesignaler som tyder på positiv respektive negativ stress är svårt att ta fram. På följande sidor har vi dock gjort upp en förteckning över signaler som oftast kan vara behjälpliga för att ”diagnostisera” vilken typ av stressreaktion man själv eller en annan person befinner sig i.

TECKEN PÅ NEGATIV STRESS

Psykiska effekter (kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga):

 • Trötthet, försämrad uthållighet, orkar inte läsa/lyssna
 • Minnesstörningar, inlärningssvårigheter
 • Koncentrationssvårigheter, mental frånvaro (-> ”klumpighet”, tillbud, olyckor)
 • Dåligt humör, irritabilitet
 • Otålighet, rastlöshet, ”köstress”
 • Felbedömningar, obeslutsamhet, överskattar problem
 • Svårigheter att komma till ro och slappna av
 • Sömnstörningar (vaknar outsövd)
 • Orosbenägenhet, nedstämdhet, pessimism, negativa tankar
 • Försämrat självförtroende, oro för att misslyckas
 • Blödighet, nära till gråten
 • Sänkt stresströskel, försämrad konflikthantering

Fysiologiska effekter:

 • Muskelspänningar och värk (oftast i rygg, nacke, axlar, bröstkorg, höfter)
 • Nedsatt fysisk ork och uthållighet, värk efter belastning
 • Huvudvärk (kan vara både spänningshuvudvärk och migrän)
 • Yrsel, ostadighetskänsla
 • Öronsusningar, dimsyn, trötthet i ögonen, ljud- och ljuskänslighet
 • Domningar och stickningar i armar och ben, känselbortfall
 • Kalla händer och fötter
 • Känsla av att inte riktigt få luft, suckar, gäspar, bröstandning
 • Förhöjt blodtryck, hjärtklappning, ”oroligt hjärta”
 • Sväljningssvårigheter, klump i halsen, muntorrhet, spänd och knarrig röst
 • Mag- och tarmkatarr, matstrupskatarr
 • Orolig urinblåsa, täta trängningar
 • Sexuell lustlöshet, sexuella funktionsstörningar
 • Svettningar (framför allt arm- och handsvett)
 • Hudirritation
 • Nedsatt immunförsvar (återkommande infektioner)

TECKEN PÅ POSITIV STRESS

Nedanstående lista är ”symptom” på adekvat anspänning och balans mellan återhämtning och ansträngning. Det här är egentligen den viktigaste ”symptomlistan” att känna till. Det är bättre att varje dag bekräfta sitt positiva stressläge och sitt välbefinnande, än att vänta tills en varningssignal dyker upp och först då reagera.

Psykiska effekter (kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga):

 • Lätt att lära nytt
 • Gott minne
 • Närvarande, koncentrerad, alert
 • Intensiva upplevelser
 • Förmåga att glädjas åt trevliga händelser
 • Tålamod och uthållighet
 • Hög stresströskel
 • Hanterar motgångar och annat ”strul” utan att tappa fokuseringen
 • Blir inte lätt arg eller irriterad
 • Förbättrad konflikthantering
 • Kan uppbåda sina resurser för att göra noggranna bedömningar och fatta beslut
 • Lätt att komma till ro och koppla av under ledighet
 • God sömn (vaknar utsövd)
 • Sunt självförtroende, självtillit
 • Verklighetsförankrad optimism
 • Känslomässig stabilitet, ofta återkommande trygga och sköna känslor

Var uppmärksam på dina positiva stress-symptom!

 

Fysiologiska effekter:

 • Energisk känsla i kroppen, man känner sig pigg, spänstig, redo att ta i om det behövs
 • Avspänd och reaktionssnabb muskulatur
 • När man sätter eller lägger sig för att vila infinner sig snabbt ett behagligt lugn i kroppen (*)
 • Utandningen är avspänd och behaglig, inandning sker med magen (inte bröstkorgen)
 • Varma händer och fötter
 • Under avslappad utandning kan man känna hur hjärtat slår långsammare

Clas Malmström

*) Det är inte alldeles självklart att det är behagligt att slappna av alltid. Om någon muskelgrupp är riktigt trött kan det uppstå en svullnad i fästena en stund efter att muskeln försatts i vila och blodflödet kommit igång. Då kan det till och med göra ont, kännas svullet och obehagligt en stund. Är nackmusklerna inblandade kan man också bli yr när man slappnar av i dem för första gången på länge.

TOP