Ett lärande liv är spännande

by / tisdag, 17 december 2013 / Published in Lärande, Vår blogg

Forskning visar att den som anstränger sig för att vara entusiastisk på jobbet får ett bättre liv. Det är gott att vara entusiastisk. Man känner sig pigg och glad. Livet känns bra. Man får mer gjort, gör mer nytta både för sig själv och för andra. Nu har forskning dessutom visat att de som lyckas inta ett entusiastiskt förhållningssätt till vardagslivet får bättre hälsa. Ja, till och med ett längre liv.

AHA- och NÄHÄ-upplevelser

En av de viktigaste arenorna i livet är arbetet. Vi som har turen att ha ett jobb tillbringar uppemot halva vår vakna tid på jobbet. Att slarva bort möjligheten att ha det riktigt bra på jobbet verkar ju därför oansvarigt. Man kan göra mer än man tror för att lyfta upplevelsen av sitt arbete, känna att det är meningsfullt, vara glad och stolt. Och därigenom förbättra sin livskvalitet. Det är ingalunda de arbetsbefriade som är lyckligast! Forskningen har kommit fram till att man dessutom lever 6,5 år längre om man engagerar sig i sitt arbete.

Ett av de bästa verktygen vi har för att engagera oss själv, och andra, är ett målmedvetet lärande. Ett sådant väcker de härliga och positiva känslorna intresse, förvåning och nyfikenhet. Du blir helt enkelt mer engagerad i ditt liv. Lärande på jobbet bidrar till arbetsutlöst livsglädje, ett mer entusiastiskt arbetsliv.

Alla som upplevt sann lärglädje, de stunder då polletten trillar ned och man uttrycker AHA!, vet hur det känns. Att plötsligt inse hur det hela hänger ihop ger ofta en mycket stark upplevelse och du mår bra av det. Evolutionen har försett oss med denna gåva, just för att vi ska klara av att ständigt utvecklas och därmed överleva som art.

Det kanske inte är lika ofta du upptäcker att du får en NÄHÄ-upplevelse. Det inträffar när du, medvetet eller omedvetet, säger till dig själv ”nähä, så kan det väl inte vara”. En sund skepsis inträffar och du behöver då göra ett val. Antingen gräva djupare för att förstå, eller förkasta idén.

Målmedvetet lärande engagerar

Det finns alltså många positiva effekter av att engagera sig och sina medarbetare. Ni får mer energi i gruppen och därmed också högre effektivitet. Men hur bedriver man då ett målmedvetet lärande som ökar både effektiviteten och livsglädjen på jobbet? Ett sätt att arbeta är att använda beteendestyrning där fokus är att träna affärskritiska beteenden.

Så här kan man göra:

  1. Utifrån affärsmål definieras affärskritiska beteenden, dvs de beteenden som faktiskt leder snabbast till målen.
  2. Fundera över varför dessa beteenden är alltför sällsynta i din verksamhet idag. Varför görs de inte, vilka är hindren? Kunskapsbrist, oförmåga, rädsla, de-motivation, otydligt ledarskap, otydliga regler eller brist på instruktioner?
  3. Vilka av dessa hinder kan tas bort genom träning och utbildning? Vilka kan tas bort genom att ändra ledarskap och/eller struktur?
  4. Fundera över vilka lärsituationer du kan hitta för att alla snabbare ska kunna ta till sig denna kunskap. Lärsituationer kan vara att dela ut nya arbetsuppgifter till medarbetarna, att låta dem delta i utvecklande projekt etc.
  5. Fundera också över om det krävs grundläggande utbildning som snabbast kan inhämtas via kurser som finns på marknaden.
  6. Definiera vilken kunskap och/eller information du, eller dina medarbetare, behöver för att kunna få ut maximalt av lärsituationerna du tänker utsätta dem för. Fundera också över vilken kunskap och information de behöver för att genomföra utvalda beteenden på ett effektivt sätt.
  7. Lägg in planerade lärande aktiviteter i ert kompetenssystem så att du får överblick över individers och gruppers lärande och därmed kan följa upp systematiskt.
  8. Utbilda varje individ så att de har rätt kompetens, och vilja, att kunna genomföra beteendena.
  9. Följ upp planerade aktiviteter i systemet så att de blir av och att det alltid finns en ”nästa aktivitet” som ska göras. På så sätt upprätthåller du ett engagerat lärande.
  10. Följ upp effekterna av den ökade förmågan att använda affärskritiska beteenden. Återkoppla och ge beröm och uppskattning till de som ansträngt sig.

Alla vinner

Forskningen visar tydligt att man får ett bättre liv om man är engagerad på jobbet. Ett målmedvetet lärande är en bra metod för att bli engagerad, nyfiken, livslustig och entusiastisk på jobbet. Att fokusera på lärsituationer och beteendestyrning gör också att återkoppling mellan chef och medarbetare blir tydligare. Eftersom man fokuserar på ”Bli-bättre-mål” får man också en ständig framåtrörelse i gruppen. Bieffekten av detta är att alla blir mer förändringsvilliga.

Om man genomför denna metod fullt ut kommer stoltheten i gruppen att öka eftersom det är enklare för alla se resultaten av sina ansträngningar. En av de viktigaste parametrarna i verklig arbetsglädje är stolthet över egna prestationer.

Det lönar sig alltid att sikta mot ett entusiastiskt arbetsliv. Ingen förlorar på det. Du själv vinner på det eftersom du lever längre och under tiden har det bättre. Dina arbetskamrater får en energikick av din ökade entusiasm och företaget tjänar på det eftersom ni som grupp och individer blir effektivare när det gäller att skapa värde. Alla vinner på det. Så engagera dig i ett målmedvetet lärande!

Peter Bengtsson

 

Alla vinner på att vi är nyfikna

 

 

TOP