Låt konsekvenserna styra

måndag, 27 januari 2014 by

Skapa en konsekvenskultur En av de viktigaste aspekterna av Lagarbetarskap är att skapa en ”konsekvenskultur”. Detta innebär att alla ofta ska känna sig stolta över vad de åstadkommer, men också att alla ska få information om vad som behöver förbättras för att nå målen. I denna artikel beskrivs hur man praktiskt gör för att skapa

TOP